Opleidingen » Studiebegeleider

Een studiebegeleider controleert de voortgang van de studie van een medewerker in het bedrijfsleven die behalve zijn werk een MBO-studietraject volgt. Hij gaat na of BPV-opdrachten zijn uitgevoerd en bewaakt het portfolio. Naast dat hij contact heeft met de medewerker, heeft hij ook contact met de praktijkbegeleider. In feite fungeert de studiebegeleider als een soort intermediair tussen de werkende student en de onderwijsinstelling. Vragen die er leven bij de student en belemmeringen om iets tot uitvoering te brengen, worden via de studiebegeleider gemeld bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling beantwoordt zelf de vragen en onderneemt actie.