Opleidingen » Cursus Storingzoeken

In de cursus storingzoeken komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

• Storingen in elektrische installaties
• Meettechniek
• Storingen in motorbesturingen
• Veiligheidsbesturingen
• PLC besturingen
• Veilig werken aan elektrotechnische installaties

Deze cursus is geschikt voor personen die de basiscursus Elektrotechniek reeds gevolgd hebben.