Opleidingen » Cursus Energiebesparing

In de cursus Energiebesparing komen de volgende onderdelen aan bod:

• Energiedragers, kengetallen en energietoepassingen
• Energiebesparing
• Organiserende maatregelen
• Gedragsmaatregelen
• Technische maatregelen
• Voorbeelden van organiserende maatregelen
• Voorbeelden van gedragsmaatregelen
• Voorbeelden van technische maatregelen
• Rekencases en energienota’s

Deze cursus is uitermate geschikt om uw personeel energiebewust te maken en kan goed met een nog uit te voeren energieonderzoek bij uw bedrijf worden gecombineerd.