Opleidingen » Cursus Duurzame Energieopwekking

In deze cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

• Conventionele energieopwekking
• Duurzame energieopwekking met biomassa
• Duurzame energieopwekking door waterkracht en golfenergie
• Duurzame energieopwekking door zonne-energie
• Duurzame energieopwekking door windenergie
• Duurzame energieopwekking met warmtepompen en warmte/koude opslagsystemen
• Duurzame energieopwekking met geothermische energie.
• Rekencases
• Problemen van inpassing van duurzame energieopwekking in huidige energievoorziening