Energieadvies » Quickscans

Een snelle doorlichting van het bedrijf brengt de mogelijkheden voor energiebesparing in beeld. Het advies kan zowel mondeling als schriftelijk worden uitgevoerd; dit brengt uiteraard verschillende kosten met zich mee.

Optioneel kunnen ook nog metingen worden verricht of kan het advies worden uitgebreid met een thermografisch onderzoek. Uiteraard worden ook hiervoor extra kosten in rekening gebracht.