Energieadvies » Energieonderzoeken in het kader van Wet Milieubeheer

De rapportageopzet van dit energieadvies is volgens de Circulaire Energie in de milieuvergunning van VROM. Het gaat hierbij om een uitgebreid energie-onderzoek dat voorzien is van een samenvatting met investeringen, terugverdientijden en besparingen. Daarnaast bevat het rapport een uitwerking van de historische verbruiksgegevens, energiebalansen en een beschrijving van de energiebesparende maatregelen.