Energieadvies » Belastingsanalyses

Door historische elektriciteits- en gasverbruiken (alleen bij grote bedrijven) te analyseren, kan apparatuur die gedurende bepaalde tijdstippen onnodig is ingeschakeld, sneller worden opgespoord.

Verder leveren gegevens uit de belastingsanalyse ook waardevolle informatie op over de grootste energieverbruikers. Door deze verbruikers beter inzichtelijk te maken, is de energiebalans nauwkeuriger vast te stellen en kan een hoger besparingspotentieel worden bereikt.